skomputeroweqaqInstalowane przez nas sieci komputerowe wykonywane są w technikach przewodowych LAN i bezprzewodowych W-LAN. Szczególny nacisk kładziemy na odpowiedni dobór właściwej konfiguracji sprzętowej jak i programowej, aby zapewnić Państwu pewną stabilność i bezpieczeństwo Państwa sieci komputerowej.